Bài và ảnh: Nguyễn Quang tuệ (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai)